top of page

LED מסכי

Softled4u מציעה קו מוצרים אשר עוצבו במיוחד עבור פרסום חוצה. שלטי חוצות LED מתוכננים על בסיס ההתקדמות הטכנולוגית האחרונה ויש להם מספר יתרונות תחרותיים על פני פתרונות דומים מיצרנים אחרים

אתם זקוקים  לפירסום בהיר ומעניין שיכול למשוך  את תשומת לב של אנשים?

LED מסכי
LED מסכי
LED מסכי
LED מסכי
LED מסכי
LED מסכי

התייעלות
פינות פיקסל תמיכה ודיאגנוסטיקה שירות קבועות יחד להבטיח שימוש מוצלח של שלטי חוצות LED.

אמין
המסכים מתוכנן להיפגש ג התחשבות בסטנדרטים איכותיים:
אמינות ועמידות-
נוכחות של תעודת התאמה-
התאמה אוטומטית של רמת הבהירות, אשר מסייעת לייעל את עלויות האנרגיה

איכות תמונה
שלטי חוצות מספקים  יציבות ופרקטיות במהלך החיים של המסך. רווית צבע גבוהה, להגביר את הניגודיות, ואת מספר התמונות של שלטי חוצות דיגיטליים עושה Softled4u את הטוב ביותר מסוגו

לפיכך, כל אחת התכונות המפורטות לעיל מאפשר שימוש יעיל יותר של פרסום דיגיטלי חיצוני עבורך ועבור הלקוחות שלך

LED מסכי 08
LED מסכי 09
LED מסכי 11
LED מסכי 12
bottom of page