top of page

Industrial bell

התאמה

חשוב לדעת כי הפעמונים אינם מתאימים לכל מקום, ועיקר השימוש בהם הוא

של פעמוני לד לתעשייה. יתרונם של הפעמונים הוא בגובה בו ניתן לשים אותם.

תקרות בגבהים של ששה או שבעה מטרים עליהן מותקנים פעמוני לד

לתעשייה יכולות להאיר חללים גדולים במיוחד, ולכן לרוב ניתן למצוא את

הפעמונים באולמות, מוסכים או מתקני ספורט בהם ישנן תקרות גבוהות וצורך להאיר את החלל תחתיהן.

bottom of page