top of page

חירום LED תאורת

 

תאורת חירום ממלא תפקיד חשוב בהבטחת שלומם של אנשים במקרה של שריפה, תאונה, מעשה הטרור, וכן מגיע במגוון של תחומים, החל מבנים ומשרדים מנהליים, בתי חולים, בתי ספר, מבנים תת קרקעיים, כמו גם מרכזי ספורט  ותערוכה, תחנות רכבת, שדות תעופה וכו '.
סוג זה של מנורה המשמש התקני תאורה עיקריים פתרונות חלופיים, וכן מקור כוח עצמאי, המהווה את מקור הכח העיקרי.

ישנם שלושה סוגים עיקריים של גופים - גיבוי, פינוי ומתקנים מותקנים באזורים בעלי סיכון גבוה.

מכשירי אזורי תעשייה מסוכנים בתאורת חירום מספקת  המשכיות של תהליכים שונים. ציוד זה חייב להיות מותקן במקומות העבודה באורות כבויים מהווה איום על החיים והבריאות (למשל, באזורים שבהם עבודת מטה בסביבה של מכונות וקווי ייצור עם אלמנטים נעים).

 גופי תאורה לפינוי מאפשרת  בבטיחות לסיים  עבודה דחופה או לפנות אנשים מבתיהם, מבני ציבור ומתקנים תעשייתיים. מתקני תאורת פינוי מותקנים מעל הדלתות, מדרגות, מסדרונות חציית מקומות ועוזרת  לאנשים להתמצא במרחב ללא תאורה או אם תאורה מאוד נמוכה 

​אורות גיבוי מאפשר  לייצור הפסקה בטוחה  או להמשיך את העבודה של המפעל במצב הנורמלי. על פי תקנות קיימות צריכים להיות מצוידים מכשירים כאלה עם שירותי חירום,במקומות כמו ביתי חולים , מיקוח על חברות אנרגיה ותחבורה, מתקנים ציבוריים ואולמות ייצור, מרכזי עסקים גדולים וקניונים.

כפתור לד עה"ט דגם

כפתור לד שקוע 3W דגם

ממיר חירום עבור גופי תאורה לד

ממיר חירום עבור גופי תאורה

כוכב יאיר AST-4016
שלט יציאת חירום דגם

מוגן התפוצצות

שלטי יציאה

תאורת חירום

bottom of page