top of page

High Bay Lights Series-H

אור חזק יותר

האור המופק מפעמוני הלד חזק יותר מכל אור אותו ניתן להפיק באמצעים אחרים. אין כיום השוואה כלל לתאורה אחרת, ולכן כמעט בכל חלל גדול בו

תתקלו תוכלו לראות פעמוני לד נמצאים מעליכם.

bottom of page