top of page

חברות העוסקות בעבודה בסביבות נפיצה משתמשים יותר ויותר לתאורת LED

מה שיכול לספק את היכולת עבודה בסביבות אלו

וכמו כן תאורת ה-LED מספקת חיסכון של עד 70% בהשוואה לתאורה הקיימת קיום בשוק

סופטלד מציעה יבוא גופי תאורה מוגני התפוצצות העומדים הכל התקנים הבינלאומיים המחמירים לצורך פתרונות תאורה והשתלבות בפיתוחים הטכנולוגיים החדשים בתאורת ה-LED החדישה ביותר

bottom of page